A & M Wedding @ Happy Valley Racecourse

一直希望能夠拍攝不同國家或民族的婚禮,這是我多年都好想做到的,而日本人的婚禮文化是其中一個我希望能拍到的,這次能夠在香港影到日本新娘穿著和服算是滿足左我一點點了。

腦裡面有一個狂想,希望能在2018年實行。A&M-1009 copyA&M-1013 copyA&M-1045 copyA&M-1216 copyA&M-1047 copyA&M-1245 copyA&M-1266 copyA&M-1348 copyA&M-1353 copyA&M-1382 copyA&M-1591 copyA&M-1640 copyA&M-1643 copyA&M-1656 copyA&M-1665 copyA&M-1198 copyA&M-1215 copyA&M-1295 copyA&M-1390 copy