Vivian & Ming (Part 2) By Tat

下午他們換好了裝,出發去尖沙咀 1881,酷熱氣溫下,苦了新人的幾位不離不棄的兄弟姊妹們。

至於我,工作中,習慣了汗流浹背,明白流汗是因為大家都想在大日子裡多影幾張靚相。

短短一小時外影,靚相都唔少,希望佢地會喜歡啦。

影到咁上下,我地又係時候折返酒樓了。

晚宴中斟茶不斷,大合照未停過。而Flora亦到了現場幫手,快快手,開席前總算完成了大部份人的合照。

聽Flora話,佢個契女好可愛,鏡頭等左一陣,小朋友俾契媽氹一氹,終於影到佢笑瞇瞇的一瞬間。

特別的進場方式,新人乘飛船從上而下,到達台上。接受大家的熱烈掌聲。

晚宴間氣氛很好,順利完成。送客後不忘跟Vivian多影幾張,留番個美麗句號。

恭喜晒兩位,聽到你地即將出發歐遊,玩得開心d啦。