0112 Josie & Jeffrey by Jack

過年至今一直忙著後期的工作, 相片方面總算做完, 現在可以抽時間整理一吓相片寫blog.
Josie & Jeffrey 係pro-classmate其中一位新娘介紹的, 一到現場她就問我記唔記得佢, 哈哈哈, 雖然年紀大左, 我呢個校工對這班感情深厚的同學仔印象是特別深刻的.(可能好多人唔明我講緊乜…hehe)

見到熟悉的面孔, 感覺份外親切.

Jeffrey與兄弟準時到達, 介紹完兄弟就馬上上樓接受姊妹團既挑戰.

英俊有型既Jeffrey轉眼間………………..

這個遊戲真的相當攪笑

兄弟話食得唔好晒

兄弟們的全力以赴 , Jeffrey都大讚好兄弟.

姊妹當然笑到收唔到聲.

通常在接新娘的一刻氣氛都會特別熱烈, 今天更勁, 因為是外父外母做個好榜樣.

敬茶的時候, 感動的場面一幕接一幕.

by Jack